top of page
  • אורביט - מערכת מידע לסטודנט
    אורביט הינה מערכת מידע לסטודנט. במערכת תוכל להתעדכן בכל הנושאים האקדמיים והמנהליים: מערכת שעות, מערכת הודעות בין המרכז האקדמי והמרצה לסטודנטים, פניות מנהליות, לוח בחינות ורשימת ציונים, ערעורים ורישום למועדי ב', מצב חשבון ותשלום באופן מקוון, הפקת מסמכים כמו אישור לימודים, מערכת משובים ועוד... שים לב: באחריות הסטודנט להיכנס למערכת האורביט ולהתעדכן בשינויים והודעות שנשלחות אלייך מפעם לפעם מהמרצים או מהמינהל האקדמי של המרכז האקדמי ויצו חיפה. לכניסה למערכת אורביט לייב: נא להיכנס לאתר: המרכז האקדמי ויצו חיפה תחת תפריט סטודנטים בחר: מידע אישי סטודנטים לחץ על: לכניסה לפורטל הסטודנטים שם המשתמש: ת.ז ללא 0 בהתחלה סיסמה ראשונית: תאריך לידה ב-6 ספרות בפורמט DDMMYY שימו לב: במידה ושכחתם סיסמה. תוכלו בכניסה לאורביט ללחוץ על שכחת סיסמה למלא את מספר הת.ז שלכם ולבחור במסרון או דוא"ל לקבלת סיסמה לאיפוס. לתשומת לבכם! לא ניתן להיכנס לאורביט לייב באמצעות חיפוש בגוגל! ניתן להיכנס אך ורק באמצעות אתר המרכז האקדמי תחת תפריט סטודנטים. או בקישור הבא: אורביט לייב - כניסה לפורטל הסטודנטים
  • מודל – מערכת ללמידה מקוונת לסטודנט
    מערכת המודל הינה מערכת ללמידה מקוונת בה תוכל להתעדכן בנושאים ומטלות \הקורסים מול המרצים בקורסים בהם אתה לומד: במסך הכניסה תקבל את רשימת הקורסים בהם אתה לומד, סילבוס הקורסים, מערכי שיעורים, מטלות, מבחנים מקוונים ועוד... עליך להיות מעודכן מול המרצה של כל קורס על החומרים אשר המרצה מעביר דרך המודל ואופן ההתקשרות. לכניסה למודל יש להיכנס לאורביט לייב ובמסך הראשי לחץ על האייקון של מודל (MOODLE) - אין צורך בהזדהות נוספת. בכניסה למודל יופיעו האפשרויות הבאות: ניווט – עדכונים בקורסים שלי לקבלת רשימה של הקורסים בהם אתה לומד. במרכז המסך: יופיעו רשימת הקורסים בהם אתה לומד ובלחיצת כפתור תוכל לצפות בתכני הקורס: בלחיצה על שם הקורס מהרשימה תוכלו לצפות בעדכונים ביחידות הקורס, מבחנים ומטלות הקורס. לכל קורס יש לוח מודעות המשמש כפורום למשתתפי הקורס ויחידות הוראה בהם יעלה המרצה קבצים, מצגות, מטלות ועוד... הקשורים לקורס.

ספרו

לנו

טלפון: 04-8562555 | פקס:   073-3242566 | מייל: exams@wizodzn.ac.il

צרו

קשר

תודה על פנייתך

bottom of page