הנחיות | ומדריכים

הנחיות לנבחנים

הנחיות ודרישות לבחינה מקוונת


 1. שימו לב - בחינות במערכת מודל דורשים עבודה בדפדפנים ( Chrome, Microsoft Edge) בלבד!!!
 2. הסטודנטים ידאגו שבמועד הבחינה יהיו ברשותם מחשב אישי, נייח או נייד עם גישה לרשת האינטרנט.
 3. הסטודנטים ידאגו שיעמוד לרשותם במועד הבחינה חדר שישמש רק אותם, ולא כל אדם אחר.
 4. הסטודנטים יבדקו מבעוד מועד, טרם מועד הבחינה, את תקינות מחשביהם, מצלמה והמיקרופון בסמארטפון, את נגישות המחשבים לרשת האינטרנט, את תקינות התוכנה שנדרשה לצורך השגחה על מהלך ביצוע הבחינה, ואת זמינות החדר שישמש לבחינה.
 5. ההשגחה בזום מתבצעת באמצעות הטלפון הנייד, לכן אין צורך במצלמה ומיקרופון במחשב הנייד
השגחה בבחינה דרך ZOOM


 1. שימו לב - בחינות במערכת מודל דורשים עבודה בדפדפנים ( Chrome, Microsoft Edge) בלבד!!!
 2. על הסטודנטים לוודא כי מותקנת תוכנת ZOOM בטלפון הנייד - בצעו בדיקת תקינות ל- ZOOM - Zoom Test
 3. יש להתחבר לZOOM- עם הטלפון הנייד לפחות 15 דקות לפני תחילת הבחינה לצורך תהליך הזדהות. החיבור ל-ZOOM יהיה דרך מצלמת הטלפון הנייד ולא דרך המחשב. אין להשתמש בתמונת רקע.
 4. על הסטודנטים לכוון את המצלמה בטלפון הנייד כך שניתן יהיה לראות את הפנים ופלג הגוף העליון, הידיים , את המחשב ואת משטח העבודה. אין לכבות את המצלמה בזמן הבחינה. הטלפון הנייד חייב להיות עם רמקולים פתוחים ובעל סוללה מספקת למשך הבחינה המלא. צילום לא תקין של אזור הבחינה או אי הפעלת המצלמה כלל יגררו פסילת הבחינה.
 5. תהליך ההזדהות: בדיקת ההזדהות תבוצע לפני תחילת המבחן מול כל נבחן ונבחנת, אשר יתבקשו לרשום ב ZOOM-את שמם המלא בעברית. ההזדהות בזמן הרישום לבחינה על ידי הצגת תעודה מזהה (כרטיס סטודנט/ית, תעודת זהות, רישיון נהיגה). על הנבחנים והנבחנות להראות את הפנים למשגיח/ה ולהציג את התעודה המזהה באמצעות המצלמה הקדמית של הטלפון.
 6. בזמן המבחן תוכלו להיות בקשר עם המשגיח ע"י הצ'ט של תוכנת הזום.
 7. ליצירת קשר עם המרצה לשאלות יש להשתמש בתוכנת המסרים (צא'ט) דרך המודל (מצורף לסרטוני הדרכה בדף הבית)

אי הפעלת המצלמה...עלולה לגרור לפסילת המבחן
אורביט - כניסה למערכת מידע אישי לסטודנט


לכניסה למערכת אורביט לייב: נא להיכנס לאתר: המרכז האקדמי ויצו חיפה תחת תפריט סטודנטים בחר: מידע אישי סטודנטים לחץ על: לכניסה לפורטל הסטודנטים שם המשתמש: ת.ז ללא 0 בהתחלה סיסמה ראשונית: תאריך לידה ב-6 ספרות בפורמט DDMMYY שימו לב: במידה ושכחתם סיסמה. תוכלו בכניסה לאורביט ללחוץ על שכחת סיסמה למלא את מספר הת.ז שלכם ולבחור במסרון או דוא"ל לקבלת סיסמה לאיפוס. לתשומת לבכם! לא ניתן להיכנס לאורביט לייב באמצעות חיפוש בגוגל! ניתן להיכנס אך ורק באמצעות אתר המרכז האקדמי תחת תפריט סטודנטים. או בקישור הבא: אורביט לייב - כניסה לפורטל הסטודנטים
סרטון הדרכה ליצירת קשר עם המרצה דרך מסר (צ'אט) במודל

סרטון הדרכה לכניסה למבחן עם השגחה בזום

בדיקת החיבור לזום


לבדיקת חיבור הזום במחשבכם לחצו על הצטרף למפגש זום לבדיקה
התנהלות הזמן הבחינה


 1. יש לשים לב מבחנים במודל דורשים עבודה בדפדפנים (chrome, Microsoft Edge) בלבד!!!

 2. יש לוודא כי כל תוכנות המחשב המשמש לביצוע הבחינה תהיינה סגורות, מלבד תוכנות שהסטודנטים הונחו להפעיל לשם ביצוע הבחינה וההשגחה.

 3. עם הכניסה לבחינה בMOODLE יש לחתום על הצהרה- התחייבות לשמירה על טוהר בחינות. ללא אישור התחייבות שמירה על טוהר הבחינות, לא ניתן יהיה להתחיל את המבחן.

 4. לא ניתן לעזוב את הבחינה ב-MOODLE או לכבות את ה-ZOOM לפני סיום הבחינה.

 5. לא תאושר עזיבת הבחינה בחצי שעה הראשונה של הבחינה.

 6. פניה לצוות ההשגחה במהלך הבחינה בכל שאלה תתבצע על ידי שליחת הודעה פרטית בצ'אט בZOOM-. פנייה למרצה במהלך הבחינה לצורך שאלות בנושא הבחינה עצמה תתבצע על ידי שליחת הודעה פרטית בצ'אט במודל .

 7. לא יעשה שימוש בכל חומר עזר שלא הוגדר לבחינה ע"י המרצה וכן בכל אמצעי אלקטרוני אחר כגון מחשב נוסף, טאבלט, שעון חכם, טלפון נייד נוסף, אוזניות וכד'.

 8. מרצה הקורס רשאי, באופן אקראי או לאור חשד שהתעורר, לבחון בעל פה את ידיעותיו של נבחן/ת, באשר לשאלה מסוימת שהשיב עליה או באופן כללי, וזאת במהלך המבחן המקוון או מייד לאחריו.
סרטון הדרכה - הנחיות לרישום למועד ב' דרך אורביט לייב

תקופת הבחינות וההגשות – סמסטר ב' - תשפ"א הנחיות לסטודנטים


תקופת הבחינות ןההגשות לסמסטר ב' תשפ"א תתקיים במועדים הבאים:

תקופת הבחינות מועדי א' וההגשות: 20/6/21-16/7/21

תקופת הבחינות - מועדי ב:' 18/7/21-23/7/21

כלל הבחינות וההגשות תתקיימנה במרכז האקדמי.

לוח הבחינות וההגשות מפורסם בפורטל הסטודנטים "אורביט לייב," מספרי החדרים יעודכנו בהמשך.

באחריות הסטודנט לבדוק אם חלו שינויים במועדי הבחינות.

הסדרת שכר לימוד

הסדרת מלוא שכר הלימוד לרבות התשלומים הנלווים מהווה תנאי להשתתפות בבחינות ובהגשות. סטודנט שלא הסדיר

את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים ייחסם במערכת האורביט והמודל ולא יוכל להשתתף בבחינות ובהגשות. לתשומת לבכם, החסימה תוסר לאחר 24 שעות מרגע הסדרת התשלום (בימים א-'ה)' לכן אנא הקפידו להסדיר את

החוב בהקדם. הסדרת החוב במהלך סוף השבוע תיחשב ליום ראשון.

כרטיס נבחן

יש להפיק את כרטיס הנבחן באמצעות פורטל הסטודנטים אורביט לייב.

הקלות

סטודנטים הזכאים להקלות בבחינות (בהתאם לאישור אותו קיבלו מדיקנאט הסטודנטים בלבד) מתבקשים להפיק

מאורביט לייב את אישור ההקלות ולהביא אותו באופן מודפס לבחינה.

לא ניתן יהיה להנפיק כרטיס נבחן ולגשת לבחינה/הגשה במידה וקיים חוב כספי למכללה, לכן יש לדאוג

להסדרת החוב טרם תחילת תקופת הבחינות.

הוראות כניסה לאורביט לייב, הנפקת אישור הקלות וכרטיס נבחן מצורפים מטה.

הנחיות חשובות לנבחן:

בנוסף לכרטיס הנבחן המודפס יש להגיע לבחינה עם תעודה מזהה – רישיון נהיגה/תעודת זהות/כרטיס

סטודנט, אותם יש להניח על השולחן בצורה גלויה.

על הנבחן להיבחן רק בחדר אליו שובץ, בהתאם לרשום בכרטיס נבחן. הכניסה לחדר הבחינות מותרת עד 15 דקות לאחר מועד תחילתה של הבחינה. לסטודנטים שאיחרו לא

תינתן הארכת זמן נוספת בשל האיחור.

כללי התנהגות בבחינה:

כניסה לחדר הבחינה תתאפשר 15 דקות לפני תחילת הבחינה באישור המשגיח.

כל שימוש במכשיר טלפון נייד או בכל דרך תקשורת אחרת במהלך הבחינה מהווה עבירה! יש לכבות

מכשירים ניידים ולהכניסם לתיקים אשר יש להניח בקדמת החדר ליד הלוח.

נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה נחשב כמי שנבחן במועד זה. קיימת אפשרות ויתור במהלך מחצית השעה הראשונה של המבחן. במקרה זה יציין הנבחן "ויתור" על מחברת הבחינה ויוכל

להבחן במועד ב' בלבד. במקרה של ויתור במועד ב' יישאר על כנו הציון שקיבל במועד א.'

על הנבחן לכתוב את פרטיו האישיים על גבי מחברת הבחינה מיד עם תחילת הבחינה.

אין להוציא את מחברת הבחינה או חלק ממנה מחוץ לחדר הבחינה.

על הנבחן לציית להוראות המשגיחים. כל פנייה למשגיח תיעשה על ידי הרמת יד.

אין לשוחח או להעביר ציוד בין הנבחנים.

בשום מקרה אין לצאת מחדר הבחינה ללא אישור המשגיח/ה.

ניתן להשתמש בחומר עזר רק אם הדבר הותר במפורש בכתב בגוף שאלון המבחן או עפ"י הקלות לבעלי

אישור הקלות תקף.

יציאה לשירותים תתאפשר רק לאחר חצי שעה מתחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני תום הבחינה ובליווי

המשגיח.

יש להגיש את מחברת הבחינה עד לתום הזמן הקצוב לבחינה! לא יתקבלו מחברות בחינה לאחר סיום הזמן הקצוב. בתום הבחינה יש למסור את מחברת הבחינה והשאלון למשגיחים ולצאת מהכיתה ללא

הפרעה.

חריגה מן ההנחיות הנ"ל תטופל במסגרת ועדת המשמעת על פי התקנון המוסדי.

הקובע בקורס. בשל משבר הקורונה ולפנים משורת הדין

הוא הציון

הנחיות למועד ב:'

בהתאם לתקנון המרכז האקדמי הציון האחרון

בסמסטר ב' תשפ"א הציון הגבוה מבין שני המועדים יהיה הציון הקובע. יש לקחת בחשבון כי בשל משך הזמן המוקצב לבחינות מועדי ב,' מרווחים בין הבחינות במועדי ב' עשויים להיות קטנים לעומת מועדי א.' אנו ממליצים לכלל הסטודנטים

לגשת למועדי א.'

הסבר אודות רישום למועדי ב' מופיע בתחתית מסמך זה.

לקראת מועדי ב' יש להדפיס כרטיס נבחן מעודכן.

במקרה של ציון "נכשל" במועד א' או במצב בו נבצר מהסטודנט להגיע, יש להירשם למועד ב-' עד 3 ימים

ממועד הבחינה.

סטודנט אשר קיבל ציון עובר בבחינת סוף הקורס שנערכה במועד א' יוכל לשפר ציון במועד ב' של אותו

סמסטר.

סטודנט שנבצר ממנו לגשת לבחינות מועד א' או ב' עקב מילואים, מחלה או כח עליון ייחשב מועד ב'

כמועד א' עבורו. היעדרות מסיבות אלו מחייבת הצגת אישור למדור בחינות. סטודנט שנכשל בשני מועדים אינו זכאי למועד נוסף בשום תנאי. על הסטודנט לחזור על הקורס. חזרה

על הקורס כרוכה בתשלום.

הגשת עבודות

לכלל העבודות העיוניות נקבע מועד הגשה אחרון – .22/07/2021

הגשת העבודות נקבעה למועד האחרון האפשרי מבחינת לוח השנה האקדמית.

חשוב לציין כי העבודות תוגשנה בהתאם למוגדר בסילבוס הקורס אולם לא יאוחר מ- .22/07/2021

תקופת בחינות והגשות מוצלחת, מדור בחינות

המרכז האקדמי ויצו-חיפה

exams@wizodzn.ac.il


תמיכה מודל ואורביט

מודל - כניסה למערכת ללמידה מקוונת


לכניסה למודל יש להיכנס לאורביט לייב ובמסך הראשי לחץ על האייקון של מודל (MOODLE) - אין צורך בהזדהות נוספת. בכניסה למודל יופיעו האפשרויות הבאות: · ניווט – עדכונים בקורסים שלי לקבלת רשימה של הקורסים בהם אתה לומד. במרכז המסך: יופיעו רשימת הקורסים בהם אתה לומד ובלחיצת כפתור תוכל לצפות בתכני הקורס: בלחיצה על שם הקורס מהרשימה תוכלו לצפות בעדכונים, מבחנים ומטלות הקורס. לכל קורס יש לוח מודעות המשמש כפורום למשתתפי הקורס ויחידות הוראה בהם יעלה המרצה קבצים, מצגות, מטלות ועוד... הקשורים לקורס.

סטודנטים יקרים שלום

 

בעמוד זה תמצאו סרטוני הדרכה לפעולות המופיעות למטה. בנוסף תמצאו מדריכים והנחיות לחיבור למבחנים בזום ולמערכות אורביט ומודל.

סטודנטים הנבחנים באופן מקוון צריכים לבצע שתי פעולות במקביל:

להתחבר לתוכנת זום דרך הטלפון הנייד - בבחינות עם השגחה בזום

1.

להיכנס למערכת המודל דרך המחשב ולמבחן שבעמוד הקורס

2.

:לחיבור למפגש הזום

מצורף יומן בתחתית ההאתר עם הקישורים לזום בהתאם למועדי המבחנים שנקבעו לכם. לא כל הבחינות יכילו השגחה בזום, פירוט המבחנים בהם מתקיימת השגחה בזום מופיע בכרטיס הנבחן שלכם (השגחה בזום) וביומן מטה.

אם נתקלתם בבעיות טכניות בקישור לזום או למודל, אנא פנו אלינו דרך חלון הצ'אט בתחתית המסך בצידו הימני.

 
 
 

ספרו

לנו

טלפון: 04-8562555 | פקס:   073-3242566 | מייל: exams@wizodzn.ac.il

צרו

קשר

תודה על פנייתך